AmaTswana

©Dr Peter Magubane

AmaTswana ingxenye yabeSuthu, enezigaba ezintathu ezibanzi - iBasotho (iSouth Sotho), iPedi (Northern Sotho), ne-Tswana (eNtshonalanga). I-Tswana yayihlala e-Highveld, neBasotho.

Kusukela maphakathi no-1800, izikhulu eziningi zeSuthu eNyakatho-ntshonalanga i-Highveld zaqala ukuzibheka njengengxenye yeqembu elikhulu le-Tswana eBhuhuanaland (manje eyiBotswana).

Lokhu kubandakanya ukuhlukahluka kolimi, isakhiwo senhlalo kanye namasiko phakathi kwamaqembu amaningi ase-Tswana aqhubekayo namhlanje.

Umshado Emphakathini wamaTswana

Namuhla, lapho umshado wesigodlo udluliselwa, ukukhokhwa kwemali nezinkomo kuhlanganisiwe kuvunyelwe amaqembu. Inani lemfuyo lalingavulwa ukuxoxisana kodwa lanconywa ngabantu bowesifazane...more

Impilo Yasemaphandleni yamaTswana

Izindawo zokuhlala zase-Tswana azivamile kakhulu eningizimu ye-Afrika ngobukhulu bawo obukhulu kodwa obuhlanganisiwe, okubangela, okungenani ingxenye, yemvelo yabo eyomile....more

Izikhundla Emphakathini wamaTswana

Ukuhlukaniswa ngokobulili nokuhlukaniswa kweminyaka sekuyisikhathi esibaluleke kakhulu esimweni somphakathi emphakathini wase-Tswana. Owake wavezwa ngezindlela eziningi...more

Ukwehlukana kwamaTswana

Awaziwa kancane ngemvelaphi yokuqala yaseShunu abantu abantu abase-Tswana manje abayingxenye yabo. Ngokwesiko somlomo, babephakathi kwezikhulumi zeBantu ezavela eduze...more

Ukuhleleka komphakathi wamaTswana

Namuhla isiTswana singahlukana sibe yizikhulu eziningi ezikhona endaweni yangakini, ubukhulu bayo buhluka kusukela ezinkulungwaneni ezimbalwa kuya ezinkulungwaneni zezinkulungwane...more