Flap-neck Chameleon
Unwabu

© Nigel Dennis

Igama

Unwabu, Flap-neck chameleon [Chamaeleo dilepis]

Vital Statistics

Nhloboni - Reptilia
Mkhakha muni - Squamata
Mndenimuni - Chamaeleonidae
Ezinye izinhlobo zalo - Ziningi ezinye izinhlobo zalo esike zabonakala
Ubude - 120 - 140 mm

Ibonakala ngani

Lolu nwabu lukhulu kunezinye. Linemaki engunxantathu emphinjeni nasesifubeni, imibala yalo iyahluka, kusuka kophuzi kuya koluhlaza nonsundu. Isisu salo simhlophe.

Zande kuphi

Zittholakala ezindaweni ezifudumele njenge KwaZulu-Natali, Mpumalanga, nasezindaweni ezisenyakatho neNingizumu Afrika. Ziyatholakala nasenyakatho-mpumalanga neBotswana kanjalo nase Namibia.

Mayelana nokuzalana

Ukwakheka kwamaqanda kuthatha izinyanga ezintathu kuya kwezine. Ezesifazane zikhukhumala isisu ngamaqanda angama-25 kuya kwangu-50. La maqanda ziqabeka ehlobo ebese echamisela emuva kwezinsuku ezingama-377.

Zidla nhloboni yokudla

Zidla izinambuzane, ikakhulukazi izintethe namabhungezi.

Amaphuzu ambalwa

Ubulili bubonakala kalula ngobesilisa zinemisila ewugqinsi ekugcineni nokunsolo okukhula ezinyaweni zangemuva.