Flap-neck Chameleon
Lempetje

© Nigel Dennis

Lebitso

Lempetje (Flap-neck Chameleon) [Chamaeleo dilepis]

Vital Statistics

Sehlopha - Sehahabi
Tatellana - squamata
Leloko - Lempetje
Mefuta - Bongata ba mefuta e kgeswang e hlaloswa ho ralla le mefuta e fapaneng.
Bolelele ya tse tshehadi - Dimilimitara tse 120-140
Bolelele bat se tona - Dimilimitara tse 120-140

Tlhaloso

Ke lempetje le leholo le nang le sehlahla ka hodima hlooho, qoqotho le mpa ditshweu di entse makukuno a sebopeho sa kgutlotharo mebala ya tsona e fapana ho tloha ho sehla bo kganyang hoy a ho botala le bo sootho. Hangata ena le mola o kganyang mahlakoreng.

Kabo

E fumaneha dibakeng tse tjhesang tse mongobo Afrika, Borwa ba KwazuluNatal, Mpumalanga, Leboyala dirovense, Leboya le Bophirima Botswana, Kapa Leboya le Leboya Namibia.

Tswalo

Kgolo ya mahe e nka dikgwedi tse 3-4. Etshehadi e ntsha mahe a 25-50 a manyane, e behela hlabula. Mahe a ka nka matsatsi a 377 pele a qotsa.

Dijo

Eja kokonyana, haholoholo ditsie le dinotshi.

Dintlha tsa tshimo

Thobalano ya tsona e bonahala ha bonolo ka ho totobala qetellong ya mohatla le lerumo le holang leotong le ka morao.