Flap-neck Chameleon

© Nigel Dennis

Vito

Flap-neck Chameleon [Chamaeleo dilepis]

Vital Statistics

Ntlawa - Reptilia
Nolongoloka - Squamata
Rixaka - Chamaeleonidae
Subspecies - Tinamaxaka motala tati sub-species letinga tala.
Ku leha_F - 120 - 140 mm
Ku leha_M - 120 - 140 mm

Xifanekiso

Flap-neck chameleon irimpfi lerukulu kuhinda tingwani, la ankolweni yina rivaa ro basa nale kwirini. Mavala yakona ya hlukile kakulu kusuka ka xitsopana ya baval kuya ka rihlaza kuya ka nkhure. Akwirini yina rivala ro basa.

Mphakelo

Tikumakala a a swa le vutlheladyambu hule afrika, a kwazulu-natal, pumalanga na le northern province, a North waBotswana nale east ya botwana nale Northern cape na Northern Namibia.

Andzani

Matanda yateka 3-4 yatingweti. Matanda yatsama andeni ka yaxisati yanga 25-50, loku kuva ximimi yatsamela matandza yayona. Yateka 377 kuri yatswala.

Madyelo

Flap-neck Chameleon yidya xitsotswana sofana nati njiya naswi fufununu.

Field Notes

Ku lula kuri uvona hiyi yaxinuna, flap-neck chameleon yivoyamili nale nchileni.