Flap-neck Chameleon
Leobu la molala wa go phaphasela

© Nigel Dennis

Leina

Leobu la molala wa go phaphasela [Chamaeleo dilepis]

Dipalopalo tša bohlokwa

Maemo a godimo - Reptilia
Tolamo - Squamata
Lapa - Chamaeleonidae
Dihipidi tša go swana le yona - Palo ya diphidi tša go swana le yona di hlalošitšwe go kgabaganya mehuta ya yona
Botelele bja dipoo - Dimilimetara tša 120 - 140
Botelele bja ditshadi - Dimilimetara tše 120 - 140

Tlhalošo

Leobu la molala wa go phaphasela ke leobu le le golo le na le thabana ye nnyane ya go tšwelela ya bošweu, e na le mekotlana ya go ba khutlonne ka fase ga mogolo le mpeng. Mmala e ya fapana, go tšwa go seetša le serolane go ya go meriti ya botala go ya botsothwa. Mokotlana o hweditše mpeng o mošweu, ka tlwaelo e na le mothalo wa seetša mathokong.

Phatlalatšo

A hwetšwa ka thokong tša dipula ya Aforika, borwa bja Kwa-Zulu Natal, Mpumalanga, Diprofenseng tša Lebowa, ka lebowa le bohlabela Botswana, go ya Kapa Lebowa le Lebowa la Namibia.

Pelegišo

Mae a tšea nako ya dikgwedi tše 3 – 4 go loka. Ya tshadi e pipitlelwa ka mae a 25 - 50 a mannyane; e beela mae a yona ka selemo. Mae a ka tšea matšatši a 377 go phaphaša ka nageng.

Phepo

Leobu la molala wa go phaphasela di ja dikhunkhwane, kudukudu mohutšie le dikgogolaboloko.

Dintlha tša nageng

Boitšhupo bja bong ke selo sa bonolo go Leobu la molala wa go phaphasela, dipoo di na le mesela ya bophara ka ntlheng ya yona gomme e na le mokobe ya go mela morago ga maoto.