Zwa u Tavha Mutshelo wa Dragon Afrika Tshipembe

© Teknad

Mutshelo hoyu ndi muhulwane, kanzhi uvha una lukanda lutsuku une wa bveledziwa nga une wa tavhanya vhukuma u hula wa cactus. Huna ndowetshumo ine ya vha thukhu Afrika Tshipembe, vhabveledzi vhapo vha vhonala vha tshi isa mutshelo nga vhunzhi kha maraga wa Northern Hemisphere. 

Vha fhano Afrika Tshipembe vha vha vho disendeka nga dzine dza vha na muvhala mutsuku ine ya vha na zwa nga ngomu zwa muvhala wa pink sa vhunga hu yone ine ya divhiwa nga vhunzhi, i funa fhethu hune ha vha uri hu ya dudela, nahone u tavhiwa nga maanda kha vhupo hune hu ya kona u mela maafukhada na dzi thebvu, u thoma u kaniwa nga Nyendavhusiku-Phando u swika nga Lambamai-Shundunthule.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe

About Dragon Fruit

Hoyu ndi mutshelo wa dakani une wa vha u tshi khou namela cacti (Cactaceae) ndi muta wa hone....more

Dragon Fruit - Uses and Benefits

U dala ha mitshelo hei zwi vhonalesa nga maanda kha la Asia, ine iwela fhasi ha mitshelo mitanu ya khwinesa, i tevhela mitshelo ine ya nga lychee na miomva....more

Dragon Fruit Farming

Zwa u tavha mutshelo hoyu zwi shango lothe, hune ha vha na mutsho wo teaho. Hezwi hu vha ho katelwa na Afrika tshipembe,...more

Dragon Fruit Production

Mutshelo wa Dragon u dovha hafhu wa vhidziwa upfi Pitaya, ndi mutshelo une wa vha u nntha ha cactus, une wa vha na maluvha vhusiku....more