Brown Hyena
Phiri ye Sootho

© Karl Svendsen

Leina

Phiri ye sootho, Brown Hyena [Hyaena brunnea]

Ponalo

Phoofolo ye e na le ditsebe tše šupa godimo le maoto a go ba le methaladi le mmala wo sootho le magetle le molala ye mešweu. E emelela go fihla dimillimetere tše (800) ka megetla gomme e kala boima ba go lekana le dikhilometere tše (40).
E na le meriri ye metelele ya go ba le mmala o setlolo, meriri ya gona e fihla molaleng go fetiša magetla. Hlogo le molala ke tše setlha le maoto a go aparela ke mmala wo sootho le (bars) tše setlha.

Dijo

Phiri ye sootho ke phoofolo ya go ja diphoofolo tše dingwe e bile e tlwaetše bophelo ba go tsoma. E fela e na le go ja le di khukhwane, dinyonyane, mae le diennya, ka nako ye ngwe e na le go bolaya diphoofolo tše nnyane.
Phiri ye sootho e tsebalega e le phoofolo ya go tsoma le ja mašaladi a diphoofolo tšeo di bolailego ke diphoofolo tše dingwe. Meno a yona a e dumelela gore e kgone go roba e bile e bule marapa a diphoofolo tše kgolo e be e ja ka gare.

Pelego

Ga di belege ka sehla e bile di na le nako ya go dusa ya go tšea matšatši a go lekana le (90). Tše tshadi di belega ngwana o tee goba bana ba banne. Bana ba amuša go fetiša ngwaga o tee e ba ba phela ka fao dikgwedi tše lesome seswai. Maswi a mme a tlaleletšwa ka nama dkgwedi tše tharo. Diphiri tše sootho ga di belegwa di na le mmale wa go swana bjalo ka diphiri tše tona, di hwetša bogolo ba go felela ka dikgwedi masometharo. (30).

Boitshwaro

Ke phoofolo ye bodutu e bile e rata go phela bošego, mosegare di patlama lešokeng goba lenagata la (Aardvark burrows). Diphiri tše sootho di phela ka bobedi goba sehlopha se sennyane sa tše golo le tše tshadi le tše tona. Sehlapha se se emelela lefelo e fela ga di je mmogo.

Moo Di Hwetšwago Gona

Lefelo leo di hwetšagalago kudu ke Afrika Borwa. Mo Afrika Borwa di hwetšagala kua southern savannahs, grasslands, semi-deserts le deserts. Ke phoofolo ya go ba le dihlong kudu ka ge go bontšhitšwe gore e sa ganelela kua north-west ya Tswane kua thabeng ya Magaliesberg. Phiri ye sootho e ya tsebelaga kua Skeleton Coast, ke fao di jago matlakala a tswaga nokeng ya Atlantic. Ga di rate mafelo ao di ka hwetšagalago.