Brown Hyena
Phiri e Sootho

© Karl Svendsen

Lebitso

Phiri e sootho [Hyaena brunnea]

Appearance

E nale ditsebe tse motsu le leoto le mola le sootho bo botsho ka mmele wa yona o thotometsang mmele, mahetla le molala di tshweu. E bolele ba dimilimitara tse 800 mahetleng e boima dikilogram tse 40. E nale moriri o mmala wa romo o potolohang molala ho ya mahetleng. Hloho le mahetla di putswa, maoto a apesitse ke thupa e sootho le boputswa.

Dijo

E ja nama e se e phela bophelo ba ho tsoma. E kgona ho tlatselletsa ka dokokonyana, mahe a dinonyana le ditholwana tse hlaha,ka nako e nngwe e bolaya diphoofolotse nyane.

Tswalo

Ha di tswale ka nako eitseng ya selemo, boimana bo nka matsatsi a 90. E tswala madinyane a 1-4. Madinyane a nyanya ho feta nako ya selemo, e phela le mma yona bakeng sa dikgwedi 18. Lebese la mme eba tlatselletso ya nama ho tloha kgweding tse 3. Ha e tswala e hlaha e na le mmala o tshwang hantle le e kgolo e fihlella dikgwedi tse 30.

Boitshwaro

Di rata bo mong mme di mafolofolo bosiu, di robala motsheare ka hara moru o teteaneng Aardvark. E dula di sehlopha sa tse nyane ho tlowa tswalong ya bobedi le bonyaneng ho ya sehlopheng sat se kgolo. Sehlopha sa tse nyane se sireletswa lelapa ka tshebedisano mmoho, empa ha di tsameye batla dijo mmoho.

Moo di fumanehang

Afrika Borw di fumaneha ka Borwa meru, mahwatateng le seka mahwatateng. Ke phoofolo e dihlong haholo, e ntse e le ka ntlha ya hore e ntse e tswela pele Borwa Bophirima ho Pretoria dithabeng tsa Magalesberg. Phiri e putswa e tsebahala mahlakoreng a mabopo a masapo, moo di jang ditshila tse hlatsitsweng ke Atlantic Ocean. Di baleha sebaka senang le Diphiri tse matheba