Brown Hyena

© Karl Svendsen

Vito

Name: Brown Hyena [Hyaena brunnea]

Xivumbeko

Xivumbiwa lexi xina tindleve to tontswa na milenge leyingana mikhwazu-khwazu ya mihlovo wa buraweni wo dzwihala kuya eka ntima na miri wa ntima nyana, makatla na nhamu swobasa. Xiharhi lexi loko xiyimile yikwalomu ka 800 mm laha makatleni naswona xitika kwalomu ka 40 Kg.
Xitlhela xiva na vala ro leha ra muhlovo wa cream lowu kokaka kusuka laha nhanwini kutsemakanya hile makatleni. Nhloko na nhamu iswa mpun’wa naswona milenge iya buraweni na swinondzwani swa mpunwa.

Swakudya

Xiharhi lexi xa Brown Hyena yi hanya hiku dya nyama laha xinga titoloveta ku famba xidya laha kunga dlaya swinwana. Xitlhela xitatisela swakudya swa xona hikudya switsotswana, matandza ya swinyenyani na mihandzu yale nhoveni kasi minkarhi yinwana xi dlaya na swihadyani leswintsongo.
Xihaxi lexi xa Brown Hyena xihanya hiku tekela swin’wana loko swidlayile swiharhi swin’wani ngopfu ngopfu swiharhi leswi dyaka byasi na matluka. Tihlaya na matino ya xona ya kota ku xiendla leswaku xikota ku tshova marhambu ya swiharhi leswikulu kutani xikota kuya fikelela mongo wa rhambu ra kona.

Kutswalana

Xiharhi lexi xa Brown Hyenas axi tswali kuya hi nguva naswona xibiha emirini kuringana kwalomu ka 90 wa masiku. Lexi xa xisati xitswala kwalomu ka 1 kuya eka 4 wa vana. Vana vakona vamamisiwa kuringana ka lembe naswona swipfaleriwa kuringana 18 wa tinhweti eka nhlayiso wa mhani wa kona. Masi yohuma eka mhani wa swona ya seketeriwa hi nyama kusuka eka tinhweti tinharhu.
Loko vana vaha kutswariwa vafana swinene na swiharhi leswikulu kuya hi muhlovo naswona swiva swikula swihetiseka loko swiri na 30 wa tinhweti.

Mahanyelo

Xiharhi lexi xihanya xiri xoxe naswona xitlharihe ngopfu navusiku, laha na nhlekani xivaka xi wisile eswihlahleni leswinga tlhuma swinene kumbe eminkeleni yati nguluve ta nhova.
Muxaka lowu wa Brown Hyenas wu hanya hi mintlawa kusukela eka leswinga eka makungu yotswala kutani kuva na mintlawa ya vana na leswikulu leswi hlayisaka vana kuri swa xinuna na swaxisati. Mintlawa leyi yi sirhelela ndzhawu ya swona kambe loko swiya hlota swakudya aswi fambi swin’we.

Laha xikumekaka kona

E Afrika Dzonga xiharhi lexi xikumeka e nhoveni yale dzongeni wa savannahs,laha kunga na byasi byo leha, mananga na laha kungariki mananga ngopfu. Lexi I xiharhi lexi kotaka kahle kuwisa, leswi kombiwaka hikuva xikumeka e n’walungwini vupela dyambu bya Pretoria e tintshaveni ta Magaliesberg.
Xiharhi lexi xa Brown Hyenas xikumeka ngopfu etindzhawini ta Skeleton Coast, laha xidyaka masalela lawa yanga hlantiwa hi lwandle ra Atlantic Ocean. Lexi xi fambela ekule swinene na tindzhawu leti kuvoniwaka ngopfu xiharhi xa spotted Hyena.