Pineapplefish

© Johan Boshoff

Igama

Pineapplefish

Isiteketiso

Pineconefish, Burrfish

Igama lesayensi

Monocentridae

Ubude

Ejwayelekile ingamasentimitha ayi-17, kodwa ingakhula ize ifike kwangama-30.

Ibonakala ngani

Le nhlanzi inomzimba oyindilinga ebacakile enezekecela eziqhoshile, ezibizwa ngama-scute, eziyenza ibe maguzuguzu. Ama-fin okugwedla asezansi kwesifuba ayacika abe wuthi uma le nhlanzi ifuna ukuwasebenzisa ukuzivikela. Umbala wayo uphuzi okuyela koyi-olintshi nemibala eminyama ekugcineni kwezekecela (scales).

Ulwazi olwejwayelekile

Umndeni wezinhlazi owaziwa nge-Monocentridae unemikhakha emibili nezinhlobo ezine. Ngaphansi komhlathi ongezansi, le nhlanzi iziitho esibizwa ngama-photophore, eziyenza ikhanye ngombala oyi-olintshi emini nombala oluhlaza okuxubene noluhlaza sasibhakabhaka ebusuku. Isebenzisa le mibala ukuyenga izilwane eziwukudla kwayo.
Le ndawo ivame ukutholakala ematsheni phakathi olwande, emuhumeni nasezindaweni ezinamadwala aphakeme ogwini lolwandle. Le nhlanzi izingela ebusuku kanti uma izalela amaqanda iyawasaphaza.

Ukudla

Idla izilwanyana ezincane ezigugulwa amanzi ezifana nezinkalankala namashebenisi njalo-njalo.

Indawo

Le nhlanzi ezindaweni ezinamazinga okushisa akahle nezinamazinga afudumele olwandle i-Indo-Pacific.