Pineapplefish
Hlapi ya Peinapole

© Johan Boshoff

Leina la lapa la tlwaelo

Hlapi ya peinapole

Leina le lengwe la yona

Hlapi ya khounu ya phaene, Hlapii ya burr

Leina la tša thutamahlale

Monocentridae

Bogolo

Go fihla disentimetara tše 30, palogare ya disentimetara tše 17.

Boitšhupo

Mmele wa nkgokolo, wo o pitleletšwego, ka seo sa go tia sa go swana le poleiti se ka bitšwago scute, le mepopotlo ya go hlagelela kudu. Maphegwana a ka lethekeng a na le mokokotlo wo mo tee gomme di ka tswalelelwa thwii ka mokgwa wa tšhireletšo. E serolane go ya go mmala wa namune le boso magomong ka discute.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapa la Monocentridae le bopša ke 2 ya tša kakaretšo le 4 ya mehuta ya diphedi. Setho sa Bioluminescent ka thokong ye nngwe le ye nngwe ya mohlagare wa ka fase yeo e bitšwago photophore ya wa namune mosegare le botala bja leratadima-botala bošego. E šomišwa go goga šedi ya dijo. E hwetšwa ka fase ga mafelo a go itšhireletša maweng goba ka dihlopha tše nnyane godimo ga mekekemo. Ke ya go bonala bošego. Di ntšhetša mae ka ntle lewatleng la go bulega.

Phepo

Di ja zooplankton, tša go swana le dikhrustašiene tše nnyane.

Phatlalatšo

E direga ka dithempheretšheng ka moka le mawatleng a borutho a MaIndia-Pasifiki.