Pineapplefish

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa lo Ḓoweleyaho

Pineapplefish

Alias

Pineconefish, Burrfish

Dzina ḽa tshi saitsi

Monocentridae

Tshivhumbeo

U swika kha 30 cm, yo linganelaho ndi 17 cm.

Ṱhaluso

Yo ita tshipulumbu, muvhili wayo wo kuvhangana wa vha na makwanda, ya vha na mutshila wa nga matungo. Ya vha na muṱodo muthihi na hone uya kona u shuma kha u I tsireledza kha khombo. Ndi tshitopi uya kha muvhala wa swiri ya vha na mupendelo mutsu.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Muṱa wa Monocentridae ndi mbili fhedzi dza vha na tshaka dza 4. Ya vha na dzi Bioluminescent kha matungo oṱhe na kha ṱhaha dzine dza vhidzwa upfi photocore dzine dza vha na muvhala wa swiri nga masiari na mudala hu vhusiku. U shumiswa uri u kone u vhidza zwiḽiwa. I wanala mabakoni na nga zwigwada kha zwikwara I tshimbila vhusiku.Iya kudzela.

Kuḽele

I ḽa dzi zooplankton, na dzi crustaceans ṱhukhu.

Kuphaḓaladzele

Dzi wanala vhuponi hoṱhe na lwanzheni lwa Indo-Pacific.