Leopard Orchid

Dzina

Leopard Orchid

Dzina ḽa tshi Latin

Ansellia africana

Ṱhaluso

Ndi tshimela tshine tsha mangadza tshine tsha vha na na midzi ine yo ṱumana na matavhi, kanzhi ḓuvha ḽi tshi khou fhisa. Ndi ḽiluvha ḽa muvhala wa tshitopi, tshinwe tshifhinga ḽi avha ḽi na muvhala wa buraweni ḽi vhonala nga ṅwedzi wa Ṱhangule uya kha tshimedzi.

Nḓowelo

Hetshi tshimela tshi wanala fhethu hune ha fhisa nga maanḓa nahone ho omaho kha milambo ya Afrika Tshipembe kha vunḓu ḽa Limpopo, mpumlanga Lowveld na KwaZulu-Natal. Kha mashango a Afrika tshi wanala vhubvaḓuvha ha Namibia, Botswana na Swaziland.

Mawanwa

Maṋoni manwe aḽa heḽi ḽiluvha vhusiku, midzi yaḽo iya thusa kha u ri ḽi kone u tshila lwa tshifhinga tshilapfu. Hunwe ḽi ya shumiswa sa gaputshete na u lafha arali muthu atshi dzulela u vha na miloro mivhi na kha u tsireledza nḓadzi. Ḽi ya dovha ḽa ṱoḓea zwihulwane kha dzi ngade dzashu.