Leopard Orchid

Vito

Leopard Orchid

Vito raxiLatin

Ansellia africana

Xifanekiso

Xiluva lexi Leopard orchid iepiphytic orchid nati mintu letinga ngenelela le ahansi na mana rhavi yaxi hlahla, himinkari yotla yale lakungana masasana. Bolomu rakona rina rivala ro xitsopa na kunuha kamunandi, sikuringwani rina rivala ra nkurhe, ri hluka loku kuri ngweti ya Mawuwani kufika ka Mhawuri.

Hanyelo

Leopard Orchid yikumakala atndaeni to hisangopfu, lakunga oma ati nkova wale Afrika Dzonga a Limpop Province, Mpumalanaga Lowveld nale KwaZulu-Natal. Kungenelela a Afrika yikumakala a ndaweni swa leka titropiki a Northern Namibia, Botswana na Swaziland.

Field Notes

Swinyanyani leswi baku iHawk yidya mablomu yo nyanganya navusiku nati mintsu takona.
Leopard Orchard yitirisiwa himuri wamarandzu kambe murhi wakufuna loku ona noro wobiha yabzariwa nalejaratini ku endlela kuri rihatima. Yilaveka ngopfu angadini raxi swimilani.