Giant Plated Lizard

© Tyrone Ping

Dzina

Giant Plated Lizard [Gerrhosaurus validus]

Vital Statistics

Hune ya wela hone: Tshikokovhi
Nzudzanyo: Squamata
Muṱa: Gerrhosauridae
Vhulapfu tshisadzi: 200-250 mm
Vhulapfu tshinna: 200-250 mm

Zwinwe Zwigwada

Gerrhosaurus validus maltzhni na gerrhosaurus validus validus

Ṱhaluso

Ndi tswina khulwane vhukuma ine yavha na ṱhoho na mutumbu wo lalaho na fhasi. Musi yo no hula nga murahu hayo ndi hutsu hune ha vhonala na muvhala wa buraweni.
Mukulo una muvhala wo no nga mashika thumbu ndi muvhala wa buraweni yo no vhonala, thukhu ndi nntsu, ya vha na mavhala a tshitopi kha muṱana na kha mutshila.

U Phaḓaladziwa

I wanala kha madzingu a vhubvaḓuvha.

Kubebele

Ya tsadzi I kudzela makumba 2-5, ane avha na tshivhumbeyo tsho ṱandavhuwelaho matungo. Vhukati ha khalaṅwaha ya tshilimo.

Kuḽele

Maluvha, maṱari,mahuyu na minwe mitshelo mitete iya ḽa na dzi tswina ṱhukhu iḓivhelwa na uḽa zwibode zwiṱuku.