Giant Plated Lizard
Mokgaritswane wa Kgoparara wa go Khupetšwa

© Tyrone Ping

Leina

Mokgaritswane wa Kgoparara wa go Khupetšwa

Dipalopalo tša Bohlokwa

Maemo a godimo: Reptilia
Tolamo: Squamata
Lapa: Gerrhosauridae
Botelele bja ditshadi: Dimilimetara tše 200 - 250
Botelele bja dipoo: Dimilimetara tše 200 - 250

Diphidi tša go Swana ye Yona

Gerrhosaurus validus maltzahni le gerrhosaurus validus validus

Tlhalošo

Mokgaritswane wa kgoparara wa go khupetšwa ke mokgaritswane wa go ba le hlogo ya sephaphathi le mmele. Go tše kgolo, ka morago di mmala wa botsothwa bja go ba leswiswi go ya go boso. Mogolong e bošweu bja ditšhila, gomme mpeng e botsothwa bja seetša. Baswa ba boso, le dipatšo tša go ikgetha bjo bo serolane ka morago le methalo mathokong.

Phatlalatšo

Mokgaritswane wa kgoparara wa go khupetšwa o hwetšwa ka Lebowa dileteng tša botlase bja kontinente.

Pelegišo

Ditshadi di beela mae a 2 - 5, a bolee mohlabeng wa go tsentšhwa maswika a go ba le mašobana ka selemogare.

Phepo

Matšoba, mahlare, difeie le tše dingwe tša go swana le dikenywa tše boleta, eupša gape e tla ja mekgaritswane le ye nnyane e tsebjwa ka go ja dikhudu tše nnyane.