Giant Plated Lizard
Mokgodutswane wa Seqhinqha o Tlotsitsweng

© Tyrone Ping

Lebitso

Mokgodutswane wa Seqhinqha o Tlotsitsweng (Giant Plated Lizard)

Vital Statistics

Sehlopha: Sehahabi
Tatellana: Squamata
Leloko: Mokgodutswane
Bolelele ya tse tshehadi: Dimilimitara tse 200-250
Bolelele bat se tona: Dimilimitara tse 200-250

Mefuta

Gerrhosaurus validus maltzahni and Gerrhosaurus validus validus

Tlhaloso

Ke mokgodutswane o moholo ka mmele le hloho tse bataletseng. Ho tse kgolo mokokotlo o sooth o bo botsho. Qoqotho e tshweu bo ditshila, mme mpa e sooth obo kganyang. Tse ntseng di hola di ntsho, ka di bato tse bonahalang tse tshehla ka mokokotlong le mela mahlakoreng.

Kabo

E fumaneha makaleng a leboya mmoo e leng seka kontinente.

Tswalo

E tshehadi e behela mahe a 2-5 a maholo, mahe a kgidikwe a behelwa mobung o tletseng majwe a motsu mahareng a hlabula.

Dijo

Dipalesa, makala, difeiye le ditholwana tse ding tse bonolo, empa e ja le mekgodutswane e menyane mme e tsebahala le ka ho ja madinyane a kgudu.