Butterflyfish

© Johan Boshoff

Dzina Ḽa Muṱa Ḽo Ḓoweleyaho

Butterflyfish

Alias

Ahuna

Dzina Ḽa Tshi Saitsi

Chaetodontidae

Tshivhumbeo

U swika kha 25 cm

Ṱhaluso

Ndi tshivhumbeo tsho ṱanḓavhuwelaho matungo, tsha kuvhangana. Ya vha na muṱodo une wa dzula u tshi khou hula. Ya vha na Caudal fin ine ya vha tshipulumbu ya vha pfufhi. Mulomo u tou nga bako wa huliswa nga brush ṱhukhu yo no nga maṋo ya vha na mivhala yo no kunga. Dzinwe dzi vha dzi na mbalelo na mitalo. Nnzhi dzi ya vha na ḽivhala tsini na maṱo.

Nḓivho Yo Ḓoweleyaho

Chaetodontidae ndi muṱa wa dza 10 na tshaka dza 114. Dzine dza ḓivhea vhukuma na dzine dza vhonala dzi vha dzi tshi khou tshimbila dzi nnzhi. Zwiḽa nga masiari. Dzi ya tshimbila lwendo lulapfu dzi tshi khou tevhela zwiḽiwa. Tshinwe tshifhinga dzi ya vhonala nga mivhala. Zwinwe zwi tshimbia nga zwigwada, fhedzi kanzhi dzi tshimbila nga mbili mbili. Dzi kudzela maḓini.

Kuḽele

Dzi ḽa coral polyps, phukha ṱhukhu dza maḓini, makumba akhovhe na algae. Dzinwe tshaka dzi ḽa plankton. Dzinwe ṱhukhu dzi shuma sa dza u kulumaga khovhe, u tshi khou ntsha zwipuka zwine zwa vha zwo nambatela.

U Phaḓalala

Dzi ya wanala kha mutsho munwe na munwe na maḓini oṱhe a ḽifhasi.

Tshaka Dzo Ḓoweleyaho

Golden butterflyfish
Chaetodonsemilarvatus
Raccoon butterflyfish
Chaetodonfasciatus
Coachman
Heniochusacuminatus