Butterflyfish

© Johan Boshoff

Vito Ra Ntolovelo Ra Xindyangu

Butterflyfish

Vito Ra Xi Science

Chaetodontidae

Size

KU fika eka 25 cm

Nhlamuselo

Leyi yina xivumbeko xo endla onge I xirhendzevutani, yiva na ti fins ta laha henhla. Yiva na nomo wo endla ingaku I xibakwani kasi matinu ya yona onge I burachi. Muhlovo wa yona wuvonaka ngopfu, yiva na mikhwalalati na yinwana yo dzwihala laha kusuhi na matihlo.

Vuxokoxoko

Ndyangu wa muxaka lowu wufika eka 10 na tinxaka nxaka ta 114. Yitele ngopfu laha kukumekaka swimilani swale matini. Yidya na nhlekani. Yikota no famba mphfuka wo leha yi lavana na swakudya. Yikota no kuma muhlovo lowu swihadyana swanivusiku swingana wona. Tinwani ti famba hi mintlawa kasi tinwani hitimbirhi mbirhi.

Swakudya

Swakudya swayona swahambana hambana kufana na swihadyani leswi ntsongo leswi pfumalaka rhambu ra laha nhlaneni, matandza ya tihlampfi na nkuxu. Tinxaka tinwana titiveka hiku basisa hikuva letintsongo ta kona ti korisela masalela loko tinwani tidyile.

Kuhangalaka

Yikumeka eka maxelo yohambana hambana nale malwandle hinkwawo.

Common Species

Golden butterflyfish
Chaetodon semilarvatus
Raccoon butterflyfish
Chaetodon fasciatus
Coachman
Heniochus acuminatus