African Green Pigeon
Pigeon ya Rihlaza

© Nigel J Dennis
African Green Pigeon.

Vito

Pigeon ya Rihlaza (Treron calva)

Xivumbeko

Swirjo swale henhla iswa mpunganyana kuya eka xitshopana xa rihlaza, mindzumbu ya yona iya xitshopana na tipeche ta mauve ehenhla ka timpiko. Tinsiva ta rihlaza tiendla leswaku swi kota kuti tumbeta kahle emisinyeni. Milomu ya swona iyo tshwuka ehansi yina makumu yo basa. Milenge ya swona na yona iyo tshwuka.

Swakudya

Swidya ngopfu-ngopfu mihandzu yo fana na makuwa.

Ku Tswala

Mudyaxihi ku fika Nyenyankulu i nkarhi lowu tolovelekeke. Swi aka tipulatifomo to tsana swihluke swo khwaxa na nsinya wa matluka mo tala. 1-2 wa matandza ma tshikeriwa. Swikukwana swi tlhotlhora endzhaku ka kwalomo ka masiku ma 13.
Vavanuna va tirha ku lavalava swirhambyana va swi rhwala va swi yisa eka vavasati exisakeni, vavasati va va rhurhela. Wasati u hlawula ndhawu yo tshama kutani a sala kona a yimela wanuna leswaku a tisa switirho swo aka xasaka. I vatswari va kahle swinene. Va fukamela nkarhi hinkwawo, ava sukeli xisaka xiri xoxe.

Mahanyelo

Swi tala ku rhandza ku tshama na swin’wana, hinkwaswo eka ntlawa lowuntsongo. Swi hlota eminsinyeni, swi ba timpiko leswaku swi nga wi, naswona swi tala ku nembelela nhloko yi kongome hansi. Tinsiva ta swona ta rihlaza ti kota ku tumbela. Ku baleka ka swona i ka xihatla naswona ka kongoma.

Vutshamo

Tindhawu ta tihunyi, ngopfu-ngopfu minambu na tinhova ta makuwa.

Laha swi kumekaka kona

Tipigeon ta Rihlaza ti kumeka eZimbabwe, en’walungu, na vuxeni bya Botswana, n’walungu wa Namibia, Mozambique, Northern Province, Mpumalanga na ribuwa rale vuxeni wa Afrika-Dzonga.