African Green Pigeon
Leebamoru

© Nigel J Dennis
African Green Pigeon.

Lebitso

Leebamoru [Treron calvus]

Tjhadimehho

Ditho tse hodimo tsa mmele a boputswa ho ya ho botala bo bosehla, dirope si tshehla ka matheba a perese mapheong. Masiba a teng a tala a thusa ho e pata hodimo difateng. Melomo e mefubedu ka ha ntlheng e le mesweu. Maoto a lona a mafubedu.

Dijo

Hangata e ja ditholwana jwalo ka difeiye.

Boitshwaro

Ke nonyana e phedisanang le tse ding, mehlapeng e menyane. Le fula difateng, ka ho fofisa mapheo ho itsitsa, ebile e tla fanyeha hoho e lebile fatshe. Masiba a lona a matala a thusa ho e pata. Mofofo wa lona o lebelo ebile o tobile.

Lehae

Masabasabaneng e nag le difate, haholoholo dinokeng le mer e nang le di feiye.

Le fumanwa kae

Leebamoru le fumanwa Zimbabwe, bokone le botjhabelo ba Botswana, bokone ba Namibia, Mozambique, Limpopo, Mpumalanga le lebopo le ka botjhabelo ba Aforikaborwa.