Cape Eelgrass

Leina

Cape Eelgrass

Leina La Se-Latin

Zostera capensis

Tulo

Eelgrass ke semela sa kwa makopanelong a dinoka le lewatle se se melang mo kgogolegong, se fa ditlhapi tse di nnye bodulo, mme se ntsha dijo tse di phatlhaletseng.

Thanololo

Eelgrass e na le medi e e nanabelang ka matlhare a masesane a a sephaphathi ka dintlhana tse di kgolokwane. Megwang e boleele jwa 10-30cm ka bophara jwa 1mm.

Dimela tse di tsalanang le seno

Halodule uninervis (e kwa makopanelong a dinoka le lewatle, St Lucia go ya bokone) e tshwana le semela seno fela matlhare a teng a na le dintlhana tse di khutlho-tharo. Mefuta e meraro ya Cymodocea (e tlwaelegile kwa metsing a a ritibetseng a tropical), e na le matlhare a o kareng mabanta a a bophara jwa 10-15 mm.

Dintlha Tlhagiso

Eelgrass ke semela se se botlhokwa thata kwa makopanelong a dinoka le lewatle ka fa e fana ka dijo le bodulo go mefuta e le mmalwa ya tlhapi le ditlhokamokwatla.