Cape Eelgrass
Bjang bja Kgoka ya Kapa

Leina

Bjang bja Kgoka ya Kapa

Leina la selatini

Zostera capensis

Mafelo a bodulo

Bjang bja Kgoka ke sebjalo sa go hwetšwa mafelelong a noka go gahlana le lewatle ya mehuta yeo e bofago mašaledi, e fa dihlapi tše nnyane hlokomelo, e puna dijo tša matlakala tša go hwetšwa mabopong a noka.

Tlhalošo

Bjang ba Kgoka bo na le medu ya go gagaba le mahlare a sephara a nkgokolo. Mathoko a mahlare a go swana le meno a disentimetara tše 10 go ya go 30 botelele le milimetara ye 1 ka bophara.

Diphedi tša go amana le tšona

Halodule uninervis (mafelelong a noka go gahlana le lewatle, go ya lebowa St Lucia) e swana le yona, eupša mahlare a yona a na le dintlha tša go šupa. mehuta ye meraro ya Cymodocea (e tlwaelegile ka meetseng a go iketla a leruri), di na le mahlare a go swana le lepanta la dimilimetara tše 10 go ya go 15 ka bophara.

Dintlha tša naga

Bjang bja Kgoka ke ye bohlokwa ya diphedi ka mafelelong a noka go gahlana le lewatle ao meetse a elago gona fao e abago dijo le tšhireletšo ya palo ya mehuta ya dihlapi le diphoofolo tša go hloka mokokotlo.