Bushbaby

© Roger de la Harpe
Di-Bushbaby kgotsa Di-Galagos ya Aforika ke diphologolo tse di nnye go fitisisa mo kontinenteng, le fa e le phologotswana e e tlwaelegileng, ga e ke e bonwe ka ntlha ya go tsamaya bosigo. Gangwe le gape di a utlwagala mme ga di bonwe, ka sello sa tsona se se tlhabang se o kareng ke ngwana wa motho a opile mokgosi bosigo.
Buisa go bona tshedimosetso e ntsi ka ga bushbaby
Buisa go bona tshedimosetso e e ntsi ka ga bushbaby e e mogatla o o mokima

Lesser Bushbaby

Lesser bushbaby e ja boroku ba ditlhare le ditshenekegi. Ga di ise dibonwe dija maungo mme gwa tshepagala gore seo sea diragala....more

Thick-Tailed Bushbaby

Bushbaby e e nna kwa di-savannah le di-woodlands tse di leng kwa bokone-botlhaba jwa Afrika Borwa, fa mme ele dinokana le dikgwa tsa kwa mabopong a a leng kwa borwa le kwa bophirimatsatsi tse di ka di neelang...more