Bushbaby
I-Bushbabies

© Roger de la Harpe

Igama

I-Bushbabies
Okanye i-Galagos yase-Afrika zezona zincinci kwilizwekazi kwaye, nangona ziqhelekile, azibonwa lula ngenxa yokuziphatha kwazo ebusuku. Ziqhele ukuvakala zinokuba zibonwe, kunye nokukhala kwazo njengentsana yokubhoboza ubusuku. Funda ulwazi oluninzi kwi-Lesser Bushbaby olungakumbi kwi-Thick-tailed Bushbaby.

Lesser Bushbaby

Nangona umthetho wazo zihamba ngobusuku kukho imbono yokuba usana lwasendle lolunye lwezilwanyana ezimbalwa eziboyikayo ubumnyama indalo. Lo mbono ke wawubhekiselwe kwindlela ehamba ngayo ......more

Thick-Tailed Bushbaby

Usana Lwasendle Olunomsila otyebile luhlala kumadlelo aphangaleleyo okanye ezinengca kwindawo ezikumntla-ntshona wo Mzantsi Afrika, kodwa ngamahlathi anemilambo nolwandle...more