Bushbaby
I-Bushbaby

© Roger de la Harpe

Igama

I-Bushbaby

Ukubukeka

I-Bushbaby noma i-Galagos ngeyase Afrika, yenye yezilwane ezincane la elizweni. Akujwayekile ukuthi zibonakale ntambama, ngoba zibamatasa ebusuku. Isikhathi esiningi awusiboni lesilwane, kodwa uyasizwa. Isikhalo sayo ngathi esengane.

Lesser Bushbaby

Isinkwe saziwa ngochwepheshe ngokuthi iGalago moholi, isilwane esincane esisankawu esihlala ezihlahleni, esikhuthele ebusuku. Ziyakwazi ukugxuma ibanga elibabazekayo phakathi kwezihlahla....more

Thick-Tailed Bushbaby

Isinkwe sitholakala ebusuku kuphela sikhalisa okomntwana womuntu, okuyikhona okwenza ukuthi sithole igama lesiNgisi i-thick-tailed bushbaby. Ngenxa yomzimba omkhulu nokudla kwaso....more