Tsebo e Bonolo ke Eng?

© Andile Bhala

Tsebo e boima bakeng sa temo ke mosebetsi o kgethehileng. O hloka ho tshwaneleha ho etsa mesebetsi e itseng. Ho na le tsebo e boima polasing le ha ho etsa mosebetsi wa temo, ho kganna koloi, ho sebetsa khomphieutheng, diphoofolo tse entwang, le ka kakaretso ho fumana mosebetsi wa polasi. O ithuta tsebo e thata mosebetsing le tsebo eo o buang ka yona mosebetsing wa ho buisana le mosebetsi bakeng sa boemo ba temo.
Tsebo e bonolo, ka lehlakoreng le leng, ke ditshobotsi tsa botho le tsebo ya puisano.
Ho ya ka e mong wa bahwebi ba atlehang ka ho fetisisa UK, basebetsi ba James Caan ba tla tsoswa ke ho hloka tsebo e bonolo ya bona.
O re tsebo ya bohlokwa ka ho fetisisa ke bokgoni ba ho buisana, ho sebetsa hammoho, ho etsa diqeto, tsamaiso ya nako le takatso ya ho laola bokamoso ba hao. Tsebo e bonolo e boetse e kenyelletsa bokganni ba hao le boikemisetso, matla a hao a ho laola nako ya hao le boikarabelo. Mabapi le puisano, ha o ngola di imeile le melaetsa ya SMS, etsa bonnete ba hore o bua ka mokgwa o nepahetseng, sebedisa dipontsho tse nepahetseng le ho qetella molaetsa ka lebitso la hao
Tsebo ena e bonolo e ka etsa phapang pakeng tsa hore na o tla fumana mosebetsi kapa che. Hoo e batlang e le motho e mong le e mong ya batlang mosebetsi a ka nna a ba le tsebo e hlokahalang, empa ke ba bakae ba tla ba le tsebo e bonolo e tla mo ntlafatsang ho feta ba bang kaofela?
Tsebo ya hao e bonolo ke yona e tla o arohanya le ba bang kaofela le ba ikgethang. Ha se feela ho ema le ho etsa mosebetsi, empa hape ho susumetsa batho ba sebetsang le wena.

Translated by Bongani Matabane