Bongani Matabane
Sesotho Translator

Bongani Matabane is from Johannesburg, but currently resides in Cape Town, he recently finished studying a BA Communication Science degree at the University of South Africa, majoring in Organisational Communications and Media Studies. Bongani has been in the customer service industry for over 8 years. In his spare time he enjoys going on long road trips around the country.

Sesotho
Lebitso la ka ke Bongani Matabane ke tswa Johannesburg, empa hona jwaleke dula Cape Town. Ke sa tswa qeta ho ithuta tekanyo ya BA Communication Science Univesithing ya Afrika Borwa, haholo-holo ho Mokgatlo wa Kgokahano le Diphatlalatso. Ke nale dilemo tse 8 ke sebetsa ho indasteri ya tshebeletso ya bareki. Nakong ya ka ya nakwana, ke thabela ho nka maeto a malelele ho pota naha.