Tlhahiso ya Guava

Dihlahiswa le Tshebediso

©Louise Brodie

Ka tlwaelo di-guava di jewa di le tala, hangata di kgaolwa dikoto kapa di jewa jwaloka apole. Tholwana e sa tswa kotulwa e kenyeletswa hangata disalateng tsa ditholwana kapa e ngwathelwe ka tswekere le romo e le dessert. Guava e ka jowa hape ka letswai le lenyane le pepere mme ya ba motheo wa mero e meng e hlokang tswekere/e letswai. Ka ha tholwana ena e na le pectin e hodimo, guava e di sebediswa haholo ho etsa dipompong, ho bolokwa, di-jelly le jeme. Guava e ka sebetswa bakeng sa ho etsa lero, ho kenngwa makotikoting le ho omiswa.

Tlhahiso Lefatsheng Lohle

Ho fihlela ha jwale India ke yona mohlahisi e moholo wa matjhaba wa guava mme e hlahisa 40% ya guava lefatsheng lohle. Hona ho hlahlangwa ka bongata ke China, Thailand, Pakistan, Mexico, Indonesia le Bangladesh.

Tlhahiso ya Afrika Borwa

Guava e ne e tliswe profenseng ya Western Cape Afrika Borwa ho tswa Madeira. Masimo a pele a guava a kgwebo a ne a lengwe Paarl ka 1890, ke Faan Retief. Dibaka tsa tlhahiso e kgolo ka ho fetisisa ya guava Afrika Borwa di diprofenseng tsa Western Cape, Mpumalanga le Limpopo. 

Afrika Borwa, di-guava di ne di hlahiswa ka tlwaelo molemong wa ho di tshela makotikoting empa ha nako e ntse e tsamaya tlhahiso ya tshebediso ya tsona di sa le ntjha, ho etsa lero, jeme le ho omiswa e ile ya hlahella. Western Cape e bone ntjhafatso tlhahisong ya guava, e susumetswang ke indasteri ya ho e tshela ka makotikoting le ho etsa lero. Boholo ba guava e hlahiswang Western Cape e a sebetswa mme halofo ya tlhahiso ena ke ka mokgwa wa mokedikedi o kang motoho. Di-guava tse ntjha tsa Afrika Borwa ha di romelwe kantle ka lebaka la bophelo ba sehatsetsi le diphephetso tsa bohlweki le dipehelo tsa matjhaba, empa bongata ba dihlahiswa tsa guava tse sebeditsweng di romelwa kantle ho naha selemo le selemo.

Thekiso

©Louise Brodie

Tse ntjha
Guava e ntjha e fumaneha hang hang kgwebong ho phatlalla le Afrika Borwa dikgweding tsa mariha pakeng tsa Mmesa le Lwetse. 

Tse makotikoting
Guava e butswitseng ya boleng bo hodimo e a kotulwa le ho iswa sebakeng sa makotikoti moo di kgethwang, ho ebolwa le ho tshelwa makotikoting. Di-guava tse ka makotikoting di sebediswa e le dessert, ho baka le disalateng mme thepa ena ke mohlodi wa bohlokwa wa lekeno bakeng sa Afrika Borwa o romelwang kantle ho naha. 

Pulp le concentrate
Di-guava tse ngata di a kotulwa ebe di a silwa kapa di etswe lero le reberebe ho sebediswa lerong la ditholwana bakeng sa lapeng le matjhabeng. 

Lero la guava le ditswako tsa tholwana 
Lero le hlwekileng la guava ke kgetho ya thatohatsi ya bareki. Matla a tatso ya guava a boetse a etsa hore e be e loketseng ho kopanngwa ha ditholwana le lero la ditholwana tse ding. 

Guava e omisitsweng
Tholwana tse omisitsweng le ho nokwa ka tswekere, dikotwana tse nyane tsa guava le meqolo ke tse ding tse ratwang.

Translated by Maletsatsi Sejake