Lengolo ho Dr. Peter Magubane ho tswa ho Nelson Mandela

Afrika Borwa e motlotlo ka botjhaba le Bonono bo fapaneng. Le ha botjhaba ba ba bang boile ba lahlwa, bo bong bo ntse bo etsa karolo ya bophelo ba rona ba letsatsi le letsatsi, ntse re tswakanya le le bo bong mmoho le sejwale jwale le tsa kgalele ho tlisa mokgabiso o motle.

Peter Magubane o ile wa etsa mosebetsi o motle haholo wa raditshwantsho dilemo tse leshome ha nne ka Tatellano. O ne a sebedisi talente ya hae ya ditshwantsho a hatisa nalane le tswelopele ya setjhaba sa rona. Ke hlomphehile ho ba le monyetla wa ho etsa karolo tshebetsong ka thata ya mosebetsi wa hao motle. 

NELSON MANDELA
Mopresidente 
wa Rephaboliki ya Afrika Borwa

Peter Magubane's Career

Peter Magubane ke mong wa bo raditshwantsho ya ileng a ketekwa Afriaka Borwa ya sebeditseng ka thata. O nkile ditshwantsho mme a boloka dito...more