Senya leina la Gagwe Mandela

© Eric Miller

Molatedi Wa Go Ratega Kudu

Tumo ya Mandela e be e le botse ka tsela e makatšago, gomme go ya ka dinyakišišo eo ba ilego ya hlala ke Markinor research company ka May 2007, e laetša gore tumo ya Mandela e be e gola le mengwaga ya gagwe.

Nyakišišo ya batho ba ba 3 500, e re ka letšatši la gagwe la matswalo la ngwaga wa gagwe wa masomeseswai senyane o hweditše palogare ya 9.12 gare ga 10, gomme se se mo dirile gore a be moetapele wa go tuma go fetiša baetapele kamoka mo nageng.

Eupša ge Mandela a le godimo ka tumo, yena le Nelson Mandela Foundation ba be ba leka go mo senya leina la gagwe. Foundation e ile ya kgopela kabelo ya setšhaba gore se se ka direga bjang.

Maikemišetšo A Šele

Bašomi ba Foundation ba ile ba tla le mogopolo wa go tloša sefahlego sa Mandela mo dikgatišong tša bona, ba bee seatla sa gagwe se senyane le sehlopha sa diletšo tša mmino.

Le ge go bontšga gore Nelson Mandela o be a le motšweletši wa projeke ye, lebaka la gore ba dire se, ga le tsebege. Go na le mongwadi wa kholomo ya kuranta, William Saunderson-Meyer, o ile a makala kudu e bile o be a leka go kwešiša lebaka la ngangego ye.

Saunderson-Meyer O Rile:

Maikemišetšo a Foundation ga a kwešišege gabotse. Seka se se atlegilego ga se tekonyana ya Rorschach inkblot, yeo o e balago ge go ya ka maikutlo a gago ka nako yeo. Dika tše botse ke tšeo di tsepamego ka mehla, tša go kwešišega gomme di na le maemo a godimo, mehola le kwešišege. Mandela yena o kwešiša gabotse.

E be e le namolo ye e phološitšwego Springbok bjalo ka seka sa ngwagakgolo sa rugby ya Afrika Borwa, ge African National Congress e tšena mo molaong ka ngwaga wa 1994. Go boima go kwešiša gore ke ka lebaka lang Foundation e be e nyaka go tsena ka bogare ba katlego ya. Mohlomong Modimo le Muhammad ba hloka go naganiša gabotse. — Phetego mo le mo go thekga lefase, Eupša se se a hlokega go Mandela na?

Wo o be a le mmona yo lefase kamoka le mo ratago gomme o be phagame go ya (go first secular saint). Nyakišišo ya leina la United States e ile ba rata leina/leswao la Mandela bjalo ka la bobedi mo ditšhabatšhaba morago ga Coca-Cola. Coke e ile ya šomiša di billion go aga le go hlokomela leina la bona. Mandela o no sepela fela a ba yena.

Translated by Lebogang Sewela

Nelson Mandela our beloved President by Raymond Louw

E be e se fela ka lebaka la gore o be a apere jeresi ya Springbok papading ya makgaolakg, yeo e filego Aforika Borwa, Sebjana sa mathomo sa ...more