Die Nuwe Suid-Afrikaanse Simbole se Geskiedenis

Ná die eerste demokratiese verkiesing in 1994 het die Nasionale Simbole-kommissie die Suid-Afrikaanse publiek geraadpleeg oor hoe die simbole van nasionale eenheid moet lyk en klink. 

Vele Suid-Afrikaners van diverse omgewings het dus ’n sê gehad in die visuele identiteit van ons land.

Translated by Ananda Schoeman

Suid-Afrika se Nasionale Vlag

Die Nasionale Vlag, wat vir die eerste keer op 27 April 1994 gehys is, is deur ’n eertydse Suid-Afrikaanse heraldikus, mnr. Fred Brownell ...more

Nasionale Simbole: Tydlyn

Gewone Suid-Afrikaners het deur openbare konsultasies betrokke geraak by die ontwerp en finalisering van ons nuwe Nasionale Simbole....more

Provinsiale Wapens

’n Wapen word, volgens die Heraldiek Wet No. 18 van 1962 van Suid-Afrika, omskryf as enige voorwerp of figuur wat deur ’n simboliese voo...more

Suid-Afrika se Landswapen

Die Landswapen is ’n Staatsembleem en die grootste visuele simbool van ons nasie. Tradisioneel is ’n landswapen as ’n seël gebruik om...more

Suid-Afrika se Nasionale Simbole

Die springbok se naam kom van die sierlike spronge wat hierdie boksoort gee as dit hardloop. Beide die rammetjies en ooitjies het horings, m...more

Die geskiedenis van Suid-Afrika se Volkslied

Die destydse Staatspresident, FW de Klerk, het op 20 April 1994 aangekondig dat die Republiek van Suid-Afrika voortaan twee volksliedere sou...more

Simbole op Suid-Afrika se Landswapen

Die nuwe Suid-Afrikaanse Landswapen bestaan uit twee dele naamlik die ovaal vorm van die fondasie en die ovaal vorm van die opkoms....more

Die Onthulling van Suid-Afrika se Nasionale Landswapen

Indien Suid-Afrika ’n mens was sou die Landswapen gelykstaande gewees het aan ’n handtekening. Die Landswapen is ’n amptelike seël op...more