Umlando Omusha Wezimpawu Zesizwe seNingizimu Afrika

Ngemuva kokukhethwa kwentando yeningi yokuqala ngo-1994, i-National Symbols Commission yathatha umthwalo wokubuza umphakathi waseNingizimu Afrika lokho okumele kubonakale kubonakala khona kubumbano lukazwelonke.

©Eric Miller

Abantu abaningi baseNingizimu Afrika abavela kuzo zonke izici zokuphila babenokusho kwabo kulokho okwakuyoba yizwi eliqhoshayo, ukubonakala okubonakalayo nokusayina kwezwe lethu.

Ifulegi kazwelonke eNingizimu Afrika

Ifulegi kazwelonke, elaqala ukusetshenziswa ngo-27 Ephreli 1994, laklanywa nguMnu Fred Brownell, owayengumNumzane waseHulumeni waseNingizimu...more

Isikhathi Sesikhathi Sesizwe

Abantu baseNingizimu Afrika abavamile bahlanganyela ekubonisaneni umphakathi ukuze benze futhi baqede imiklamo yeZimpawu Zethu Zesizwe....more

Isiphandla sezikhali sesiFundazwe

Ingubo yezikhali ichazwa, eMthethweni We-Heraldry No. 18 ka-1962 waseNingizimu Afrika, njengalokhu into noma isibalo sibe umfanekiso ofaneki...more

I-South Africa Coat of Arms ichazwe

Isigqoko sezikhali kukhona isibonakaliso sombuso futhi sibonakaliso esibukeka kakhulu sezwe lethu....more

Izimpawu Zesizwe saseNingizimu Afrika

I-springbok ithola igama layo kusukela kwisenzo sokubiza (ukugqama ukubonisa) okufana nalokhu ku-antelope....more

Umlando Wengoma yezwe yaseNingizimu Afrika

Ngokwesigaba 4 soMthethosisekelo omusha waseNingizimu Afrika, esasayinwe emthethweni eSharpeville ngoDisemba 10, 1996, inguqulo efinyeleleki...more

Izimpawu eNingizimu Afrika ze-Coat of Arms

Ngesilinganiso ngasinye, kubonisa ubunye phakathi kwemicabango nezenzo zomuntu. Ngezinga elihlangene, kubonisa ukuthi njengesizwe kufanele s...more

Ukuvezwa kwBhantshi lezikhali laseNingizimu Afrika

Uma iNingizimu Afrika ingumuntu, ijazi lezikhali lizolingana nesignesha. Isigqoko sezikhali sibonisa isitembu esisemthethweni noma uphawu ez...more