Puff Adder
Ibululu

© Nigel J Dennis

Igama

Ibululu [Bitis arietans]

Hloboni

Reptilia

Nhloboni

Squamata

Mndeni Muni

Viperidae

Izinhlobo zayo

Common Puff Adder [B. a arietans], Somali Puff Adder [B. a. somalica]

Ubude beyesifazane

1 100 mm

Ubude beyesilisa

1 090 mm

Ibonkala ngani

Le yinyoka ewugqinsi enesisindo esikhulu. Inekhanda eziyisicaba elingunxantathu namakhala amakhulu abheke phezulu. Umzimba unokuphuzi nokunsundu, nemigqa emnyama negqamile emhlane nasemsileni.

Zande kuphi

Zande kuwowo amazwe aseningizimu ye-Africa, zize ziyotholakala naseSaudi Arabia.

Mayelana nokuzala

Zizala amacwane amaningi aphakathi kwama-20 kuya kwa-40 ngasekupheleni kwehlobo.

Ushevu

Cytotoxic (Uyingozi, ubulala ama-cell emzimbeni).

Zidla nhloboni yokudla

Amagundwane, izinyoni nezinye izinyoka.

Olunye ulwazi

Le yiyona nyoka esilume yabulala abantu abaningi e-Africa ngenxa yomkhuba wayo wokungabaleki uma izwa iziqgi zisondela. Ivele ifuthe umoya uma ikwexwayisa.