Puff Adder
Lebolobolo

© Nigel J Dennis

Leina

Lebolobolo [Bitis arietans]

Maemo a godimo

Reptilia

Tolamo

Squamata

Lapa

Viperidae

Diphidi tša go swana le yona

Lebolobolo la tlwaelo [B. a arietans], Lebolobolo la go tšwa Somalia [B. a. somalica]

Botelele bja ditshadi

Dimilimetara tše 1 100

Botelele bja dipoo

Dimilimetara tše 1 090

Tlhalošo

Noga ye ya go agwa ka bo koto, e na le hlogo, ye sephaphathi, ya kgutlotharo le mašoba a magolo a dinko a go lebelela thwii godimo. Mmele o botsothwa bja serolane go ya go botsothwa bja seetša, ka boso, le methalo ya boputšwa mathokong a methalo ye ka mahlakoreng ka morago le dipatšo mošeleng.

Phatlalatšo

Ka bofaseng bja kontinente, Lebowa go ya ka bophara Aforika go ya Borwa bja Arabia.

Molete wa Noka ya Blyde

E phaphaša tše ntšhi, ka tlwaelo e fihla 20 go ya go 40 baswa ba phaphaša mafelelong a selemo.

Mpholo

Hlasela disele

Phepo

Magotlo, nako tše dingwe dinonyana le ge e le dinoga tše dingwe.

Dintlha tša naga

Lebolobolo le na le maikarabelo a go kobolwa le mahu ka Aforika go feta noga efe goba efe, ka lebaka la mokgwa wa go se šute ge go tla dikgato tša maoto, gomme e kgwela moya sebakeng go e lemoša, ke ka lebaka leo e filwego leina le.