Puff Adder
Marabe

© Nigel J Dennis

Lebitso

Marabe (Puff Adder)

Sehlopha

Sehahabi

Tatellano

Squamata

Leloko

Marabe
Merabe e kgeswang
Common Puff Adder le Somalia Puff Adder

Bolelele ba tse tshehadi

Dimilimitara tse 1 100

Bolelele ba tse tona

Dimilimitara 1 090e

Tlhaloso

Ke noha e kgolo e eboima e ahehileng hantle,e nale hloho e kgolo e boreledi,le nko e tswileng.
Mmele wa yona o mosehla le bosotho bo kganyang enale sebopeho sa V ka mokokotlong, mohatla o nale mela.

Kabo

E fumaneha dikontineteng tse nyane,leboya horalla le Afrika ka ofela le borwa ba Arabia.

Tswalo

E qhotsa madinyane a
20-40,mme e qhotsa haholo pheletsong ya lehlabula

Mahloko

Lefu le bolayang disele tsa mmele.

Dijo

E ja ditweba,ka nako e ngwe dinonyana le dinoha tse ding.

Dintlha tsa tshimo

Ke noha e lomang haholo e bolayang haholo ho feta tse ding Afrika,ka baka la tlwaelo ya yona ya ho se be hole le ho latele menyabuketso, empa ebutswela moya e le hlokomedisa, ke ka hoo e rehelletsweng lebitso leo.