Izinambuzane zaMagilebhisi - Iminenke Namaqhwagi

Iminenke

©Abraham Vermeulen ARC Infruitec
Iminenke ehlukene itholakala eNtshonalanga Kapa, ​​isibonelo, umnenke obomvu, umnenke omhlophe kanye nomnanke ohlangene. Iminenke ihamba ngokumelene nesiqu somvini bese zilimaza amaqabunga nokukhula okuncane futhi zidla amaqabunga. Imivini kufanele ihlolwe njalo ukuze unqume ukungcola. Ukulawulwa kwamakhemikhali kungenziwa ngokusebenzisa i-ibheyithi esetshenziswa ngaphansi kwezimo ezinomsoco namadada asetshenziselwa ukulawula izinto eziphilayo. Lawula izitshalo zekhava kanye nokhula bese utshala isivuno sekhava esingahehi iminenke. Qaphela izindawo zokuzalisana zeminenke ngaphandle kwesivini, isibonelo eceleni kwemifula yamanzi.

Amaqhwagi

©Marce Doubelle
Amaqhwagi izinambuzane ezindizayo ezifana nesihlonono ezilimaza kakhulu izivini. Izikhala emaqabungeni ziwuphawu lokutheleleka. Zehlukile kunamabhungane adla amaqabunga omvini emagqabeni, Amaqhwagi adla noma kuphi kwamaqabunga. Isimo sezulu sinomthelela omkhulu ekubukeni kwamaqhwagi: ubusika obufudumele obomile buyasiza ekuqotheni amaqanda. Awekho amakhemikhali okubulala abhalisiwe ngokumelene nalesi sifo, kepha ukusebenzisa umuthi obulala ubhungane ungabuya unciphise umthelela wamaqhwagi. Kukhona izifundo ezikhona okwamanje ezenziwe ngokulawulwa kwamaqhwagi khanye nokhunta.

Translated by Nsika Khoza