Dikokonyana tsa Merara – Dikgofu le Marutla

Dikgfu

©Abraham Vermeulen ARC Infruitec
Dikgofu tse fapaneng di fumaneha Western Cape, mohlala, dikgofu tse sootho tsa tshingwana, tse tshweu le tse motopo tse tlanngweng. Dikgofu di phuphusela ka hodimo kgahlano le dikutu tsa difate mme di senya dithungthung le tse ntseng di hola di be dije makgasing a tsona. Difate di lokela di dula di shejwa ho hokomela tshilafalo. Taolo ya khemikhale e ka tlohela mme ha sebediswa ditjheha dikgofu etse sebediswang ka tlasa boholo ba maemo mme matata a sebediswa e le taolo ya tswalo. Taolo ya seapesa tshimo, lehola le semela, seapesa tshimo ha se a lokela ho hohela dikgofu. Lekola matheba a tlhaho a kgofu kantle ho tshimo ya difate, mohlala ho namela molatswaneng.

Marutle a Dinaka di Telele

©Marce Doubelle
Marutle a dinaka ditelele ke dikokonyana tse tshwang le kerikete tseo hangata di senyang tshimo ya morara. Masoba makgasing ke a mang a mtshwao a tshwaetso. Di fapane le kokonyana e sefene e jang makgai a difate tsa morara ho margin, tsie e dinaka di telele e ja hohle makgasing, maemo a lehodimo a nka karolo tjhebahalong ya tsie e dinaka di telele, motjheso, ho oma ha mariha ho molemo ho qhotseng mahe. Ha hona khemikhale e ngodisitsweng bakeng sa lerutle, empa kamano ya sebolaya dikokwana sa dikgoto e ka lekanya ho lepa. Ho nale diphuputso tse entsweng ho taolo ya tswalo ya lerutle le dinaka di telele le fungi mmoho le dinonnori.

Translated by Sebongile Sonopo