Tshifhinga tsha zwino kha ḽa Vredefort

© David Fleminger

Mavu o nonaho

Kha minwha mivhili ya billion ubva tshe havha na tshiwo tsha Vredefort, vhupo hu khou thoma u fhola nahone zwithu zwo no vha khwiṋe kha Dome. Matombo maswa a khou thoma u sikiwa, atshi khou vala crater kha vhukovhela ha tshipembe. Mukumbuluwo wa mavu wo no ima nge wa ṱangana na matombo zwa ita mavu o nonaho. Mulambo wa vaal u fhira nga hune havha na granite, wa vha u tshi khou elela u tshi khou yela devhula u tshi khou ya lwanzheni. Nga u angaredza, ho vha hu fhethu ha vhuḓi hune havha na maḓi a vhuḓi, vhunzhi ha zwimela na zwithu zwa u tambisa.