Dinakong tsa Segompieno kwa Kgolokweng ya kwa Vredefort

© David Fleminger

Mebu e e Nonneng

Mo dingwageng di le dimilione tse pedi go tloga kwa thulong e e botlhoko ya kwa Vredefort, tikologo ka boiketlo e boetse mannong mme jaanong tsotlhe di ne di le ka fa Kgolokweng sentle. Matlapa a mašwa a ne a tswelela go bopego, a khupetsa popego ya khuti kwa borwa botlhaba. Kgogolego la go se fetolwe e na ya gogola matlapa a a manathonatho go bopa mebu e e nonneng. Noka ya Lekwa e kgaola tsela ya yona go kgobaganya letlapa le le tiileng le le tsholeditsweng, go elela go ya ntlheng ya bophirima go leba kwa lewatleng. Ka kakaretso, e ne e le lefelo le le rategang le metsi a a siameng, bontsi jwa dimela le diphologolo tse di ntsi.

Translated by Lawrence Ndou