Izikhathi Zanamuhla eVredefort Dome

© David Fleminger

Inhlabathi Evundile

Eminyakeni emibili yezigidigidi kusukela umthelela we-Vredefort, imvelo yayitholile kancane umbuyiselo futhi konke kwase kuvele kahle eDome. Amatshe amasha aqhubeka ukwakheka, evala umgodi ophezu kwentaba yomlilo eningizimu -mpumalanga. Ukugugileka kwagugisa amadwala aqoshiwe ukuze kwakhe inhlabathi evundile. Umfula weVaal wasika indlela emadwaleni egranayithi, ukopoza ngasentshonalanga eya olwandle. Konke kuzo, kwakuyindawo enhle enamanzi ahlanzekile, eziningi zokuphila kwezitshalo nezilwane ezigcwele.

Translated by Nsika Khoza

The Boer Pimpernel of Vredefort

Ubudlelwane phakathi kwamabhunu nabelungu bebuhlala bunzima. Ngemuva kokufuduka, abelungu bavuma ngokuzimela kwamabhunu,...more

The New Settlers in Vredefort

Izinto zazinhle ngokuthula kunsimu ephezulu yaseNingizimu Afrika iningi lama-1700. Khona-ke, ngawo-1800, kwafika amaqembu amasha amabili abahlali futhi aphendulela konke....more

Vredefort During the Iron Age

Ubudala bensimbi balethwe eningizimu ye-Afrika yiBantu, abafika bevela enyakatho. Laba bahambeli balethe ubuchwepheshe obusha, njengemisebenzi yensimbi,...more

Vredefort During the Stone Age

Ngesidlangalazi esidumile se-Cradle of Humankind World Heritage esendaweni engamakhilomitha ayikhulu kuphela enyakatho yeVredefort, kungacatshangwa ngokucophelela ukuthi abantu babekhona endaweni...more

Vredefort in the 20th Century

Ngemuva kweMpi Ye-Anglo-Boer yesibili iphelile, umnotho wesifunda saseVredefort wabhujiswa. Abalimi abaningi babuyela emasimini ashile futhi amakhulu abasebenzi basepulazini...more