Izikhathi Zanamuhla eVredefort Dome

© David Fleminger

Inhlabathi Evundile

Eminyakeni emibili yezigidigidi kusukela umthelela we-Vredefort, imvelo yayitholile kancane umbuyiselo futhi konke kwase kuvele kahle eDome. Amatshe amasha aqhubeka ukwakheka, evala umgodi ophezu kwentaba yomlilo eningizimu -mpumalanga. Ukugugileka kwagugisa amadwala aqoshiwe ukuze kwakhe inhlabathi evundile. Umfula weVaal wasika indlela emadwaleni egranayithi, ukopoza ngasentshonalanga eya olwandle. Konke kuzo, kwakuyindawo enhle enamanzi ahlanzekile, eziningi zokuphila kwezitshalo nezilwane ezigcwele.