Dinako Tša Bjale Mo Dome Ya Vredefort

© David Fleminger

Mabu A Botse

Mo mengwageng ye mebedi ya pilione go tloga ka nako ya šoro ya thulano ya Vredefort, tikologo e ile ya fola ga nanya gomme dilo ka moka di be di lokile mo Dome. Maswika a mafsa a ile a tšwetše pele go bopa, a apeša sebopego sa lewa mo borwa bohlabela. Kgogolego ya mobu ya apeša maswika a senyegilego go bopa mabu a botse. Noka ya Vaal e tseneletše mo hlabollong ya granite, e elela ka tsela ya bodikela go leba lewatleng. Ka moka ga yona, e be e le lefelo le le botse la go kgahliša le meets ma bose, dimela tše ntši le dipapadi tše ntši.

Translated by Lebogang Sewela

The Boer Pimpernel of Vredefort

Dikamano magareng ga Maburu le British e be e le mathata kudu. Ka morago ga (Great trek). British, ba lemoga ka pelaelo boipušo bja maburu, eupša morago ga nako a ile ba feleletša...more

The New Settlers in Vredefort

Go be go na le khutšo mo Highvela ya Afrika Borwa bontši bja 1700s. Go tloga fao, ka 1800s, Dihlopha tša thekgo tše pedi tše mpsha tša di ile tša fihla gomme se sengwe le se sengwe se ile sa senyega....more

Vredefort During the Iron Age

Tshipi Ya ngwaga e tlišwa mo Afrika Borwa ke Bantu, bao ba tlilego go tšwa leboa. Bafaladi ba bantši ba tlile le ditheknolotši tše mpsha, tša go swana le mošomo wa ditshipi, temo le diphoofolo...more

Vredefort During the Stone Age

Ka Thekgo ya go tuma ya lefelo la Batho la Bohwa la Lefase - dikhilometara tše 100, kgole nnyana le Leboa la Vredefort, go ka naganwa gore batho ba be ba le gona mo lefelong la Dome sebaka...more

Vredefort in the 20th Century

Ka morago ga ge ntwa ya bobedi ya maburu e fedile, ekonomi ya selete sa Vredefort e ile ya nyama. Balemi ba bantši ba ile ba boela tšhemong gomme bašomi ba polase ba bantši...more