Dinako Tša Bjale Mo Dome Ya Vredefort

© David Fleminger

Mabu A Botse

Mo mengwageng ye mebedi ya pilione go tloga ka nako ya šoro ya thulano ya Vredefort, tikologo e ile ya fola ga nanya gomme dilo ka moka di be di lokile mo Dome. Maswika a mafsa a ile a tšwetše pele go bopa, a apeša sebopego sa lewa mo borwa bohlabela. Kgogolego ya mobu ya apeša maswika a senyegilego go bopa mabu a botse. Noka ya Vaal e tseneletše mo hlabollong ya granite, e elela ka tsela ya bodikela go leba lewatleng. Ka moka ga yona, e be e le lefelo le le botse la go kgahliša le meets ma bose, dimela tše ntši le dipapadi tše ntši.