Lelapa la Naga ya Sekgwa ya Kgolokwe ya Vredefort

© David Fleminger

Setlhopha se Segolo sa Teransefala

Morago ga Setlhopha se Segolo sa Teransefala go tlile Lelapa la Naga ya Sekgwa, le le tlhamilweng fa letlapa la seretse se ne sa kgorometswa go tswa mo Khupetsong go ya diphitlhelelo tsa kwa godimo tsa Setlhopha se Segolo sa Teransefala.

Go tsengwa ga letlapa gono mo diretseng tse di gogotsweng bonolo tsa Setlhopha sa Teransefala di bopile llaga ya letlapa la molelo le le khupetsang mo karolo ya sekwere sa dikilometara di le 60 000, se se e dirang le legolo go gaisa mo lefatsheng. Lelapa la Naga ya Sekgwa le diragala fela ka go ka nna le 80% ya Polatinamo ya lefatshe. EE mo go rona.

Fela tseno tsotlhe e ne e se go ijesa monate le metshameko fela. Dingwaga ts e di ka nnang dibilione tse pedi tse di fetileng, naledi ya mogatla e e kgolo thata e biditse mmung ka 120 km borwa bophirima jwa Joburg ga jaana. E biditse thata gore letlapa lle ne la ya kwa godimo, 10 km go tloga fa maemong a yona a setlogo.

Dipholo e ne e le Kgolokwe ya Vredefort, thulo ya naledi ya mogatla e kgolo go gaisa e bile ya pele go gaisa e e itsegeng mo lefatsheng (kwa tshimologong e e lekanyetsang go fitlha go 250 km go tswa matlhakoreng ka bobedi, le fa go le jalo boglo jwa khuti jaanong bo tladitswe). Thulo e gape ka bonolo e bolokile masalela a gauta eo, ka nako eo, a neng a ntse gaufi le boalogodimo, ka jalo e di pholosa go tswa kwa go sotliwa.

Mme Sediko sa kwa Vredefort se ne se sa tsewe e le popego ya thulo le, mo dingwageng tse di fetileng, babueleid ba yona ba ba farologaneng ba begile dikgopolo tsa bona. Le gale, patlisiso ya ga jaana e tlhamaladitse dilo go sekae, le tsosa kganetsano ka ntlha ya tshimologo ya Sediko go ne go lebegae e ne e fedisitswe ke barutaletlapa bao ba ba matlhagatlhaga.

Le fae le gore ga ke ne ke sa ntse ke se na bonnete mabapi le ka moo thulo e ka tlholang kgolokwe e seng khuti, ke tshwanetse go ikobela kitso e e gaisang ya bakaone le go bolela gore naledi ya mogatla e e dirile gape morago kwa bofelong!

Translated by Lawrence Ndou