Thick-Tailed Bushbaby
Kgajwana ya Mohatla o Motenya

© Roger De la Harpe

Lebitso

Kgajwana e mohatla o motenya [Otolemur crassicaudatus]

Selelekela

Kgajwana ke tshwene a bosiu ka sello seka ngwana, ke ka baka la sello sena seo Senyesemane se nkang lebitso la phoofolo ena. E ka ba ka baka la dijo le mmele wa teng o moholo, ke yona e phedisanang le tse ding ya dikgajwana tse ding.

Dijo

Phirimane dihlopha di atisa ho arohana ho ja di le ding di ntse di batla di kokwane, empa di tla teana le ditho tse ding tsa dihopha tse ding difateng tse tsejwag ho ba le ditholwana le boloukumong.

Tswalo

Lehatlelo la tse tshehadi le nka matsatsi a mararo o ya ho a mahlano, moo kgajwana ena e tsehhadi e tla ba haufi le balekane ba mmalwa ho kemola. Madinyane a mararo kapa a mane a beleha ho tloha dipula tsa pele. Nako ya ho tswla ke matsatsi a 132.

Boitshwaro

Dikgajwana tse tona di atisa bo robala di le ngata le tse tshehadi le madinyane a tsona.

E Fumanwa kae

Kgajwana ena e mohatla o motenyae atisa ho dula merung e difate kapa masabasabaneng a bokone le botjhabelo ba Aforikaborwa, empa ke dinokaneng le mabopong moo di fumanag lehae le e tshwanelang tlase borwa le bophirimela.

Dinoutu tsa naheng

Kgajwana ena e mohatla o motenya di tshoha baeti dirapeng tsa Aforika ka sello sa yona sekang ngwana boiu ha baeti ba bang ba tletleba ka tshotlo ya bana ya basebetsi ba bohirong. Lebitso la Seafrekanse ba kgajwana ke “nagapies” leo le bolelang “tshwene e nyane ya bosiu”