Thick-Tailed Bushbaby

© Roger De la Harpe

Leina

Thick-tailed Bushbaby [Otolemur crassicaudatus]

Ketapele

Thick-tailed bushbaby ke primate e e matlhagatlhaga bosigo. Selelo sa yone se se tshwanang le sa lesea ke sone se bakile leina la yone. e kete dijo tse e dijng le mmele wa yone o mogolo ke tsone di dirang go e nne bushbaby e e social go feta tsotlhe.

Dijo

Maitsibowa makoko a tsone a phatlhalla go ya go fula ka bongwe le bongwe. Di ja bona ditshenekegi mme di ka kopanna felogongwe go ya go fula mo ditlhareng tsa maungo.

Tsalo

Nako ya tsalo a tsaya sebaka s malatsi a le mararo go ya go a matlhano. Ka nako eo tse di namagadi di ka iponela balekani ba le bantsi. Bana ba le bararo kgotsa bale bane ba ka tsalwa na nako ya tsimologo ya selemo sa dipula. E namagadi e ima malatsi a le 132.

Mekgwa

Tse di tona di rata tlhama marobalo le tse dinamagadi ga mmogo le bana.

Di ka bonwa kwa kae

Bushbaby e e nna kwa di-savannah le di-woodlands tse di leng kwa bokone-botlhaba jwa Afrika Borwa, fa mme ele dinokana le dikgwa tsa kwa mabopong a a leng kwa borwa le kwa bophirimatsatsi tse di ka di neelang manno a a di siametseng.

Field Notes

Thick-tailed bushbabies di bakile dingongorego dile dintsi kwa mafelong a bojanala a le mantsi ka modumo wa tsone o o dumang jaaka selelo sa lesea masigo. Bajanala ba le bantsi ba ithaya gore go na le tshotlo ya bana kwa mafelong ao.