Mountain Ground Squirrel

© Marinda Louw

Lebitso

Mountain Ground Squirrel [Xerus Princeps]

Ponahalo

Mountain Ground Squirrel e ne e nkuwa e le e mofuta Ground Squirrel ya Kapa, empa e qetelletse le nkuwa e le mofuta wa yona o le mong. Hape e tsejwa ka hore ke Kaoko Ground Squirrel. E kgolonyane ho feta Ground Squirrel ya Kapa, ebile e na le boima ba ho lekana le dikilogerama tse 1.4. Mohatla wa yona le maoto a ka morao a matelele ho feta mofuta wa leloko la yona.
Dikarolo tse kahodimo tsa mmele wa yona o fawn e khanyang ka mmala, e be le mola o mosweu mahlakoreng a mokokotlo wa yona. Dikarolo tse ka tlase ditshewu, mohatla wa yona o ikgethang o bontsha dihlopa tse tharo tse ntsho ntsho, ho fapana le mefuta e mebedi e fumantshwang ho Ground Squirrel ya Kapa. Meno a hlaha a le mmala wa lamunu ho ena le a masweu. Boya ba yona bo hlaha bo le bosesane ho feta beng ba mofuta wa yona.

Dijo

Dijo tsa boleng bo phahameng, jwaloka metso le dimela tse tala tsa hlaha, hammoho le dipeo tsa leoka,di ya nkuwa. Ka dinako tse ding di tla hlwa dimitha tse peli hodimo ha dihlahla dikgone kotula makhasi a matala, monokotshwai le dinta tsa mopane tsa dimela.

Bo Ikatiso

Di tswala madinyane a mararo ka nako ka morao ha nako ya ho emara ya matsatsi a 48, ka tlwaelo nakong ya mahareng a lehlabula empa ho eketsahala hore di ikatise nakong ya mariha.

Boitshwaro Sechabeng

E hlahella ho tloha mekong hantle ka morao ha letsatsi le chaba, mefuta ena e sebetsa motshehare. Mehato e itekanetseng ya ho itshirelletsa maemong a thata, e hlaha ka dihlopha tse nyenyane, ka dinako tse ding feela ka bobedi. Meepa e na e le nosi e fumaneha majwena a ho tswa kantle.
Meepa e na e bonolo, ha e ya rarahana jwalo ka ya Ground Squirrel ya Kapa, ka kamoreng ya sehlaha se le seng. Dinale malapa a mekoloko ya dihekthere tse fihlelang ho 40, moo di e fepang ka dimela.

Bodulo

Mountain Ground Squirrel e dula dibakeng tse omeletseng.

Moo Difumanwang Teng

Difumaneha Angola, Namibia ho tloha leboya la Fish River Canyon, ho latelang le matsoapo ka bophirimela ba Namibia bo letona ho fihlela Kaokoveld. Hape di hlahellang teng sebakeng se senyane hole le moeding wa Northern Cape Province le ka Namibia.