Dikokonyana tsa Morara tse Senyang - Maleshwane o Sefene

© Prof Piet Goussard Winetech
Maleshwanea sefene ya tsebahalang veining ya morara ke Phlyctinus callosus. Kokonyana e hlasela boholo ba dithungthung, makgasi, letlobo laveine le makala a merara mme e ja mekoting ya makgasi le letlobong. Beha leihlo difateng ka mehla qalong ya sehla bakeng sa kgoneho ya tshenyeho kapa tjhebahalo ya maleshwane. Jwalo ka ha e tsamaya ho tlowa fatshe ho ya kutung, letlobo le siiwa tlase pela kutu ho sebetsa jwalo ka tlhokomediso ya tshenyeho ya dikwetla. Maleshwane e hlahella tshimong ya difate selemo sohle, empa difate hang ha makgasi a wela fatshe leholeng le kang koung, tshilafalo e silafatsa semela.

©Prof Piet Goussard Winetech
Taolo ya maleshwane o mong le o mong o lokelwa holaolwa ho ya ka mlao ya IPW (Integrated Production of Wine Scheme). Mohlala, morero o dumella ho fafatswa ka tatellano ho sebolaya dikokonyana. Sebolaya dikokonyana sena se nale mahlasedi a tletseng a kotsi hoditshimong tse ding tsa difate, ka tlhaho ke dira. Sena seka lebisa ho qhomeng ha bohare ba dikokonyana tse senyang, tse jwalo ka, kokonyana ya sekgo se sekgubedu. Dithuto di bontsha hore bo maleshwane banale mefuta e mmedi, mme mefuta ena e ka laolwa ke tshitiso ya kutu e mamarelang.

Translated by Sebongile Sonopo