Winnie Mandela

© Dr. Peter Magubane

Leina la gagawe la isiXhosa ke Nomzamo: le hlaloša goree “yo a lekago”. Leina La gagwe la go felela ke Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela.

Winnie Madikizela-Mandela ke gopolwa ka go ba “mme wa setšhaba” le meruswi ye a kopanego le yona ka go ba mosadi wa Nelson Mandela nakong ya kgolego. Go thoma mošomo wa gagwe wa modiredi wa leago, Winnie dirile ditšhitelego tše ntši le boikgafo bja gagwe bja go lwantšha tlhokego ya toka ye a bego a e bona mo tikologong ya gawe, go ba molwantšhi wa tokologo.

Southafrica.co.za e utolla bophelo bja gagwe le kabelo ya naga ye re phelago go yona lehono, go tloga mathomong a bophelo bja gagawe mo Transkei ya fihla ge a le pele mo go lwela tokologo ya mosepelo wa Afrika Borwa.

Translated by Lebogang Sewela