Winnie Mandela

© Dr. Peter Magubane

Leina la gagwe la Sethosa Nomzamo: Go tshwaela go “o a lekang”. Leina la gagwe ka botlalo e ne e le Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela.

Winnie Madikizela-Mandela o gakologelwa gantsi e le “Mmaagwe Setšhaba” le dikgaratlho tse a di boneng jaaka mosadi wa ga Nelson Mandela ka go tsenngwa mo kgolegelong. A simolola tiro ya gagwe jaaka modirediloago, Winnie o dirile ditlhabelo di le dintsi mo mme a neela botshelo jwa gagwe go lwantsha ditlhoka bosiamisi tse a neng a di bona di mo dikologile, a nna molwela kgololosego ka tshwanelo ya gagwe.

SouthAfrica.co.za e sekaseka botshelo jwa gagwe le seabe mo nageng e e tshwaraganeng e re tshelang mo go yona gompieno, go tswa kwa ditshimologong tsa gagwe tsa boikokobetso kwa Transkei go nna kwa pele ga mokgatlho wa kgololosego wa Aforika Borwa.