Winnie Mandela

© Dr. Peter Magubane

Her isiXhosa Name is Nomzamo: It translates to “she who tries”. Her full name was Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela.

Winnie Madikizela- Mandela ke e mong wa bo mme ba hopolwang ka “Mme wa setjhaba” le mathata ao a tobaneng le ona jwalo ka mosadi wa Nelson Mandela nakong ya ho tshwarwa ha hae. O qadile mosebetsi wa hae jwalo ka social worker, Winnie o ile a etsa boitelo bo bongata le mme a tela bophelo ba hae a lwanela ho sebe le toka , hoba molwanedi wa tokoloho ya tshebediso ya tokelong ya hae.

SouthAfrica.co.za e sheba bophelo ba hae mme e fana ka bona naheng ena e kopaneng e re phelang ho yona kajeno, ho tlowa bonyaneng ba hae Transkei ho ya ka pele pele tsamaisong ya tokoloho ya Afrika Borwa.

Translated by Sibongile Sonopo